Başa
ARC & ÇİL PARTNERS+ Hukuk ve Danışmanlık Web Sitesi Anasayfası

Çalışma Alanlarımız » İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku alanında görülebilecek her türlü iptal ve tam yargı davasında müvekkillerimize ilk derece mahkemelerinde ve Danıştay nezdinde yetkin bir hukuki destek sağlanmakta olup, yargıya intikal eeden uyuşmazlıkların yanı sıra, müvekkillerin idari otoriteler nezdinde temsili; tebliğ, kararname, kılavuz gibi metinlerin güncel takibi ile bu düzenlemelerin müvekkiller açısında doğurabileceği sonuçların analizi sağlanmaktadır. Öte yandan devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen vergi hukuku tanımı gereği, vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması nedeniyle oluşan vergi uyuşmazlıklarındaki çözüm yolları ile vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü sağlamaktayız.

Tüm hakları ARC & Çil Partners+’e aittir © 2021    /    Tasarım ve Programlama Ajansweb